kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

data dodania: 09.07.2013r.

Po prawie roku korzystania z Elektronicznego Postępowania Upominawczego umieszczę tu parę moich spostrzeżeń i uwag dotyczących tego właśnie trybu, jego wad i oczywiście zalet.

Sąd elektroniczny ma swoją siedzibę w Lublinie i powstał w celu przyspieszenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przyspieszeniu wydawania nakazów zapłaty. Kolejnymi zadaniami e-sądu było obniżenie kosztów postępowania sądowego oraz odciążenia sądów tradycyjnych. W Sądzie Elektronicznym rozpoznawane są proste sprawy cywilne - głównie o roszczenia finansowe. Sprawy do e-sądu wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną.

Kancelaria bardzo często korzysta z trybu elektronicznego do dochodzenia roszczeń finansowych swoich klientów. Do e-sądu kierowane są głównie sprawy proste oraz oczywiście zasadne roszczenia wynikające np. z umów lub faktur. W takich przypadkach wydanie nakazu zapłaty następuje dużo szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Po wydaniu nakazu i braku sprzeciwu strony pozwanej wyrokowi automatycznie nadawana jest klauzula wykonalności i sprawa bardzo szybko trafia do komornika. Prowadzenie takich spraw w sądzie tradycyjnym zajmuje dużo więcej czasu oraz pracy. W e-sądzie nie ma dokumentów papierowych (pozew, dowody, pisma procesowe). Wszystko jest wysyłane i weryfikowane elektronicznie co znacząco zmniejsza ilość pracy niezbędnej do złożenia pozwu i powoduje, że kancelaria prowadzi coraz więcej tego typu spraw.

Zalety EPU

- wysłanie pozwu jest dużo prostsze i szybsze od wysłania tradycyjnego pozwu;
- koszty postępowania wynoszą tylko 1/4 standardowego wpisu sądowego wynoszącego 5%;
- nie ma konieczności tworzenia dokumentów w wersji papierowej;
- wydanie nakazu zapłaty następuje po kilku tygodniach (ostatnio trochę dłużej);
- niezaskarżony nakaz zapłaty automatycznie uzyskuje klauzulę wykonalności;
- w systemie w każdej chwili dostępna jest pełna historia danej sprawy;

Wady EPU

- w przypadku złożenia sprzeciwu sprawa trafia do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego;
- w EPU opłaca się prowadzić tylko sprawy oczywiście zasadne;

Podsumowując powołanie e-sądu w mojej opinii było potrzebne i naprawdę ułatwiło i przyspieszyło prowadzenie prostych spraw cywilnych. Dzięki EPU klienci kancelarii mogą dużo szybciej odzyskać swoje pieniądze niż w tradycyjnym postępowaniu ciągnącym się czasami wiele miesięcy. Kancelaria może także prowadzić jednocześnie dużą ilość takich spraw umożliwiając swoim klientom szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń finansowych. Dodatkowo klienci, których sprawy prowadzone są w trybie EPU ponoszą dużo mniejsze koszty niż w sprawach prowadzonych przed tradycyjnymi sądami.