kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Odszkodowania pracownicze

Odszkodowania pracownicze obejmują przede wszystkim odszkodowania wynikające ze stosunku pracy i są normowane w Kodeksie Pracy. W polskim orzecznictwie kształtuje się opinia, że przepisy dotyczące odszkodowań zawarte w KP wyczerpują wszystkie roszczenia pracowników wywodzone w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę każdego rodzaju. Linia orzecznicza wskazuje, że nie ma podstaw prawnych do sięgania do przepisów KC przy zasądzaniu dalszych lub innych roszczeń odszkodowawczych z tytułu stosunku pracy.

Odszkodowania pracownicze dochodzone są przede wszystkim w przypadku:

  1. łamania praw pracowników przez zakład pracy lub innych współpracowników;
  2. niezgodnego z prawem wypowiedzania (rozwiązania) umowy;
  3. braku wypłaty wynagrodzenia w określonym terminie;
  4. niestosowania przez zakład pracy przepisów BHP;
  5. nieprawidłowego rozliczania czasu pracy (nadgodziny);