kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Odszkodowania

Wiodącymi sprawami, którymi zajmuje się kancelaria jest odzyskiwanie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Pomagamy poszkodowanym oraz ich rodzinom uzyskać należne w związku wypadkiem odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Przedmiotem naszego zainteresowania są przede wszystkim:

 1. Wypadki komunikacyjne
 2. Wypadki przy pracy
 3. Szkody osobowe z OC sprawcy
 4. Ofiary przestępstw oraz czynów niedozwolonych
 5. Nieszczęśliwe wypadki
 6. Odszkodowania pracownicze
 7. Odszkodowania za wadliwie wykonane umowy
 8. Odszkodowania medyczne

Świadczenia z tytułu dochodzonego roszczenia podzielić można zasadniczo na:

 1. Odszkodowanie - rekompensata realnie poniesionych szkód lub mogących wystąpić szkód w przyszłości;
 2. Zadośćuczynienie - rekompensata za doznaną krzywdę, ból, cierpienie;
 3. Rentę - wyrównanie dochodów z dnia poprzedzającego zdarzenie;

Z naszego doświadczenia możemy stwierdzić, że kwoty odszkodowań proponowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe są zwykle 3 lub 4 krotnie zaniżone w stosunku do wysokości odszkodowań, które można uzyskać na drodze sądowej. W naszej praktyce nie spotkaliśmy się z sytuacją aby sąd nie przyznał większych kwot niż ubezpieczyciel. W sprawach gdzie doczynienia mamy z uszczerbkiem na zdrowiu wyrażonym w procentach często zdarza się, że inaczej ubezpieczyciel, a inaczej sąd wycenia każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Nie ma dwóch takich samych wypadków, dwóch takich samych uszkodzeń zdrowia ani dwóch takich samych krzywd oraz cierpień.

Dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Proponujemy dwie możliwe drogi postępowania.

Wariant EKONOMICZNY zakończony najczęściej ugodą.

Jeżeli Klientowi zależy na szybkim odzyskaniu odszkodowania proponujemy ten sposób postępowania. Po zgromadzeniu całości dokumentacji związanej z wydarzeniem przystępujemy do negocjowania wysokości odszkodowania lub innych należnych świadczeń. Z doświadczenia wiemy że kwota uzyskana ugodą jest zawsze niższa niż możliwe świadczenie wywalczone w sądzie. Najczęściej nie proponujemy klientom tego rozwiązania. Ugoda wskazana jest tylko w szczególnych sytuacjach kiedy Klient potrzebuje natychmiast określoną kwotę odszkodowania i nie może czekać.

zalety:
- szybka wypłata świadczenia;
- negocjacje prowadzi specjalista;
- Towaszystwo Ubezpieczeniowe nie wie, że zamierzamy zawrzeć ugodę;

wady:
- odszkodowanie nie jest najwyższe z możliwego;
- wysokość odsetek jest niska, ze względu na szybką wypłatę;

Wariant WYSOKI zakończony zawsze sprawą przed sądem.

Jeżeli Klient zdecydowany jest odzyskać jak najwyższe świadczenie wtedy do akcji wkraczają nasi prawnicy. W tym przypadku każda sprawa kończy się sprawą sądową. Wysokość odszkodowania jest zależna w takim przypadku od wielu czynników. Przy procesie wymagamy bliskiej współpracy z klientem. Wszystkie najmniejsze wątpliwości dotyczące odszkodowania muszą zostać ustalone i określona musi zostać linia prowadzenia sprawy.

zalety:
- najwyższe możliwe świadczenie;
- świadczenie jest powiększone o odsetki po procesie
jeżeli proces trwa np. 2 lata to za ten okres dolicza się odsetki ustawowe (ok. 13%);

wady:
- długi czas oczekiwania na odszkodowanie;

Działanie naszej kancelarii obejmuje pełny zakres usług, począwszy od ustalenia szkody i osób odpowiedzialnych, poprzez zgłoszenie szkody odpowiedzialnemu, określenie jej rozmiarów, negocjacje wysokości odszkodowania, po postępowanie sądowe przed wszystkimi instancjami. Kancelaria prowadzi zarówno sprawy karne naszych klientów, jak i w późniejszym czasie sprawy cywilne ze stosownymi roszczeniami. Dochodzenie roszczeń prowadzone jest włącznie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Udział w sprawie poszkodowanego jeżeli jest to możliwe i nie utrudnia prowadzenia sprawy staramy się ograniczać do minimum. Wyjątkami są oczywiście przypadki gdy Klient chce się zaangażować w prowadzony proces. Posiadamy niezbędne doświadczenie do prowadzenia sprawy na wszystkich jej etapach. Negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi prowadzą nasi pracownicy. Najczęściej ugoda z ubezpieczycielem nie kończy sprawy ze względu na fakt, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe zawsze zaniżają wypłacane odszkodowanie. Większość spraw przez nas rozpoczętych trafia na postępowanie sądowe. Powoduje to, że nasze odszkodowania należą do wysokich.

Naszą działalność ograniczamy do województw mazowieckiego oraz łódzkiego ze względu na zbyt dużą odległość do klienta i utrudniony z nim kontakt. Nie jesteśmy firmą odszkodowawczą posiadającą sieć agentów na terenie całego kraju i zajmującą się głównie pozyskiwaniem klientów. Dbamy o każdego Klienta i każda sprawa musi zostać przez nas dokładnie przygotowana. Bez udziału osoby zainteresowanej nie można uzyskać wysokiego odszkodowania a co najwyżej średnią ugodę, która nas zupełnie nie satysfakcjonuje.