kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Reprezentacja w sądzie

W ostateczności jeżeli pisma procesowe oraz metody mediacji zawiodą kancelaria reprezentuje swoich klientów w sądzie dochodząc przed sądem ich praw. Wycena reprezentacji sądowej jest trudna i zależy w szczególności od złożoności sprawy oraz od ilości terminów w których uczestniczy adwokat. Adwokat świadczy także pomoc prawną z urzędu po wyznaczeniu przez właściwy sąd.

Udział klienta w rozprawie bez profesjonalnego adwokata lub radcy prawnego może być bardzo stresujący. Większość osób, które nie ma doświadczenia i obycia z sądami jest bardzo przestraszona i zestresowana zarówno podczas składania wyjaśnień/zeznań jak też podczas uczestnictwa w sprawie jako strona. Udział w sprawie sądowej bez profesjonalnego pełnomocnika często skończyć się może błędami proceduralnymi, brakiem powołanie części dowodów, błędnymi wnioskami składanymi na niewłaściwym stadium postępowania sądowego. Udział osoby nie obeznanej z salą i rozprawą utrudnia prowadzenie postępowania sędziom.

Adwokat naszej kancelarii pani mecenas Katarzyna Gałecka-Nerek ma duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem. Dobrze określona linia obrony przed sprawą pozwala w odpowiedni sposób przesłuchać świadków zarówno swoich jak i strony przeciwnej.

Ze względu na dojazdy i związane z nimi straty czasu, adwokat reprezentuje klientów tylko w sądach będących w właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Łodzi. Adwokat dodatkowo oprócz ustalonego wynagrodzenie za każdy termin rozprawy pobiera w zależności od jej skomplikowania i czasu trwania od 150 do 200 zł.

Kancelaria nie posiada ograniczeń co do typu prowadzonej sprawy. Adwokat Katarzyna Gałecka-Nerek reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach spraw. W przypadku kolizji terminu tj. nakładania się spraw dwóch klientów w jednym terminie podstawową zasadą jest próba przełożenia terminu mniej pilnej sprawy. Jeżeli jest to możliwe i klient nie wyraża sprzeciwu na ustalony termin w zastępstwie Pani Adwokat może udać się adwokat z współpracującej kancelarii lub aplikant adwokacki. Pani Mecenas stara się jednak być na wszystkich sprawach, a w szczególności sprawach trudnych i skąplikowanych.

W sądach w Warszawie w przypadku braku możliwości udziału w sprawie, adwokata z kancelarii zastępuje radca prawny pracujący w zaprzyjaźnionej kancelarii radców prawnych. Na wszystkie sprawy w Łodzi Pani Adwokat stara się dojeżdżać osobiście.