kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Rodzaje spraw

Kancelaria prowadzi praktycznie wszystkie rodzaje spraw. Najbardziej popularne są oczywiście sprawy karne oraz cywilne. Jednakże prowadzimy także sprawy gospodarcze, rodzinne oraz prawa pracy. Poniższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy i nie zawiera wszystkich rodzajów spraw prowadzonych przez kancelarię.

  1. odszkodowania
  2. rozwody
  3. podziały majątku
  4. sprawy spadkowe
  5. sprawy karne
  6. rozgraniczenia
  7. roszczenia cywilne
  8. alimenty
  9. kontakty z dziećmi

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z odszkodowaniami, szczególnie z odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz związanymi z wypadkami przy pracy. Prowadzimy także sprawy z odszkodowań ogólnych np. w związku z nieszczęśliwymi wypadkami oraz inne.

Kancelaria często prowadzi także sprawy o rozwód i ma w tym duże doświadczenie. Dodatkowo co często wiąże się z rozwodem prowadzimy także sprawy o podział majątku, alimenty oraz kontakty z dziećmi. Sprawy o rozwód jako sprawy poważne rozwiązujące więź małżeńską są prowadzone przed Sądami Okręgowymi w Warszawie i Łodzi. Prawnicy kancelarii raczej nie reprezentują klientów poza okręgiem łódzkim i mazowieckim.

W przypadku spraw spadkowych kancelaria reprezentuje klientów głównie w sprawach o zachowek ale także w sprawach o dział spadku. Dział spadku oraz stwierdzenie nabycia spadku w przypadku zgodnej woli rodziny najczęściej odbywa się bardzo szybko. Często jednak zdarza się, że rodzina nie może dojść do porozumienia i wtedy potrzebna jest pomoc wykwalifikowanego prawnika zwłaszcza, że majątki do podziału są w większości znaczne ponieważ stanowią dochód całego życia spadkodawcy.

Prawnicy kancelarii zajmują się także sprawami karnymi w tym także ciężkimi sprawami karnymi. Najczęściej prowadzone sprawy karne to: kradzieże, rozboje, jazda pod wpływem alkoholu, wypadki drogowe, molestowanie seksualne, włamania, gwałty, oszustwa. Praw naszych klientów dochodzimy zarówno przed sądami rejonowymi jak i sądami okręgowymi. Adwokat Gałecka-Nerek występuje zarówno w sprawach z wyboru jak i z urzędu.

Kancelaria prowadzi także sprawy o rozgraniczenia w przypadku gdy granica pozostaje sporna pomiędzy stronami. Często takie sprawy nie są łatwe do zakończenia ze względu na ich bardzo sporny charakter. W większości przypadków konflikt między stronami trwa wiele lat i jest bardzo zażarty. Rolą adwokata jest próba dojścia do rozwiązania problemu z oczywistym zyskiem dla naszego klienta.

Znaczną ilość spraw prowadzonych przez naszych prawników stanowią sprawy z roszczeń cywilnych wynikające głównie z umów pomiędzy przedsiębiorcami jak i osobami fizycznymi. Niezapłacone faktury, niezrealizowane umowy, odszkodowania za nienależyte wykonanie umów, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw tego typu.