kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne zdarzają się codziennie, lecz nie wszyscy poszkodowani mają świadomość możliwości uzyskania wysokiego odszkodowania innego niż odszkodowanie za samochód. Jeżeli w wypadku zostali Państwo poszkodowani lub Wasze mienie zostało zniszczone możecie domagać się odszkodowania z polisy OC uczestnika wypadku. Aby otrzymać odszkodowanie nie musi być winnego wypadku. Warunkiem wykluczającym otrzymanie przez Państwa odszkodowania jest 100% Państwa wina - która zdarza się bardzo rzadko. Jeżeli przyczynienie osoby roszczącej o odszkodowanie wynosi np. w 50% to o tyle procent odszkodowanie może zostać obniżone.

Wypadek jak sama nazwa wskazuje często nie ma winnego. Czasami zdarza się także że nie można ustalić winnego, winny oddali się z miejsca wypadku lub po prostu zdarzył się wypadek i zdarzeniu nikt nie jest winny. Pomimo wszystko ubezpieczyciel sprawcy/uczestnika wypadku jest zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania za wypadek osobom w nim pokrzywdzonym, w tym odszkodowania za utratę uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia za cierpienie i ból będące następstwem zdarzenia, odszkodowania za utracony przychód i wszelkie utracone korzyści majątkowe, odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone w wypadku rzeczy, odszkodowania za poniesione koszty leczenia związane z wypadkiem, a także renty na skutek zmniejszenia się możliwości zarobkowych pokrzywdzonych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy się także w przypadku gdy byli Państwo pasażerem jakiegokolwiek środka transportu: taksówki, autobusu, busa lub tramwaju, rowerzystą lub gdy byliście pieszym i zostaliście potrąconymi przez pojazd mechaniczny. Przy odszkodowaniu nie ma znaczenia także pokrewieństwo ze sprawcą wypadku oraz fakt, że siedzieliście w samochodzie, który spowodował wypadek. Odszkodowanie należy się także wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego OC. W takim przypadku za Waszą szkodę płaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powołany właśnie do takich sytuacji. Odszkodowanie należy się także w przypadku gdy sprawca zginął w wypadku.

Przyjście do kancelarii po zdarzeniu/wypadku komunikacyjnym nic oczywiście nie kosztuje. Jeżeli zastanawiacie się Państwo czy należy się Wam odszkodowanie odpowiedź na to pytanie najczęściej jest TAK. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z kancelarią i do dochodzenia swoich praw. Rezygnując pozwalamy zakładom ubezpieczeniowym zarabiać naszym kosztem. Towarzystwa ubezpieczeniowe zarabiają właśnie na nas i często na naszej ignorancji. Zaniżanie ubezpieczeń jest częstą praktyką i dopiero wyroki sądowe zmuszają Towarzystwa Ubezpieczeniowe do wypłaty stosownych kwot. Każda zaniżona wypłata odszkodowania to dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego czysty zysk a dla ich wierzycieli czysta strata. Nie pozwólmy na to !

W Polsce średnio rocznie dochodzi do 40 tyś. wypadków drogowych. Liczba rannych i poszkodowanych oscyluje ok 40-60 tyś. Duża część z tych osób zadowala się odszkodowaniami samodzielnie przyznanymi przez Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Część osób "jest łapana" przez firmy tzw. "specjalizujące się w dochodzeniu odszkodowań" będące sieciami agentów, które podpisując ugody z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi pozbawiają ludzi możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed sądami. I ostatecznie niewielki odsetek poszkodowanych zwraca się do kancelarii prawnych (adwokackich, radców prawnych) po należne im odszkodowanie. Finał tych ostatnich spraw najczęściej trafia do sądu i ciągnie się często kilka lat (max. 2-3) Jednakże skutkami takiego działania są dla poszkodowanych bardzo wysokie odszkodowania. Do uzyskanego przez prawnika odszkodowania doliczyć należy także wysokie odsetki ustawowe (ok. 13% w skali rocznej) płacone od momentu zgłoszenia szkody. Odszkodowania tak wywalczone w znacznym stopniu rekompensują rodziną krzywdę spowodowaną przez wypadek. Proszę pamiętać wypłata odszkodowania jest nieuchronna, można ją odwlec ale prędzej czy później otrzymacie Państwo wysokie świadczenie.

Odszkodowanie za zniszczone auto

Odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone samochody przyznawane 'z urzędu' przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe są bardzo często znacznie zaniżone i nie umożliwiają pełnej naprawy. Często brak świadomości pokrzywdzonych o przysługujących im prawach oraz strach przed prawnikami i procesem sądowym powoduje, że nie domagamy się należnego nam odszkodowania. Często zadowalamy się tym odszkodowaniem które jest nam przyznane przez ubezpieczyciela. Kancelaria adwokacka mec. Katarzyny Gałeckiej-Nerek dba o to aby każdy poszkodowany mógł odzyskać należne odszkodowanie. Częstymi problemami z którymi spotykają się nasi klienci przy uzyskaniu odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone auto są:

  1. Przyjęcie przez ubezpieczyciela naprawy po kosztach tańszych od oryginalnych części, zamienników;
  2. Nie uwzględnienie przez ubezpieczyciela straty wartości pojazdu po kolizji;
  3. Kwestionowanie wielkości szkody poprzez przyjęcie, że część uszkodzeń już istaniała w trakcie kolizji / wypadku;
  4. Wymaganie od pokrzywdzonego przedstawienia faktury VAT za naprawę PRZED wypłatą odszkodowania;
  5. Nie uwzględnienie kalkulacji naprawy autoryzowanego serwisu, a w zamian tego wykonanie wyceny naprawy przez pracowników ubezpieczyciela.