kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Zasiłek macierzyński
dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą

data dodania: 29.03.2015r.

Pomogliśmy uzyskać wysoki zasiłek chorobowy i/lub macierzyński już ponad kilkuset matkom i ojcom. Nie możemy podać dokładnie ale ilość wzrasta wraz z zbliżającym się terminem wejścia nowej ustawy. Proszę Was nie stosujcie się do często wprowadzajacych w błąd zapisów na forach. Jeden błąd, przeoczony termin, zła kwota składki, wcześniejszy poród lub inny element nie podany na forum może zmniejszyć wysokość zasiłku lub go całkowicie pozbawić.
Na chwilę obecną ustawa nie została ogłoszona i nic nie wskazuje aby była ogłoszona w najbliższym czasie. Zapis w projekcie ustawy wprowadzający przepiy uniemożliwiające uzyskanie wysokiego zasiłku wejdzie w życie od "pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia". W przypadku ogłoszenia ustawy np. w 05.2015r. każdy zasiłek uzyskany do 01.09.2015r. będzie liczony od maksymalnej podstawy wymiaru składek 9897,50 zł.
Proszę też pamiętać, że jeżeli termin porodu jest np. na 05.10.2015r. to zasiłek macierzyński kobieta może rozpocząć już w 08.2015r. zmniejszając ryzyko wcześniejszego wejścia niekorzystnych przepisów. Tym wszystkim zajmujemy się już my.
Również ojciec dziecka może skorzystać z wysokiego zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku za okres urlopu ojcowskiego.

Nasza usługa:
1. Kontrolujemy wejście ustawy i ewentualnie dopasowujemy termin przejścia na wcześniejszy zasiłek.
2. Uwzględniamy ryzyko wcześniejszego porodu.
3. Usługa obejmuje przesłanie szczegółowego planu "krok po kroku" uwzględniajacego wszystkie dane niezbędne w określeniu czy zasiłek się należy czy też nie oraz wszystkie informacje niezbędne do jego uzyskania: czynności, składane dokumenty, wnioski (wzory), kwoty, zagrożenia, terminy, najczęściej zadawane pytania, podstawy prawne, itp. Informacje są przekazywane w sposób zrozumiały zarówno dla osób znających się na księgowości jak też zupełnie "zielonych" w tym temacie.
4. Macie Państwo pewność rzetelności usługi ponieważ wszystko odbywa się pisemnie, uzupełnione ewentualnie konsultacją telefoniczną.
5. Po przesłaniu planu jesteśmy dostępni przez email lub przez telefon i wyjaśniamy wszystkie ewentualne pytania lub niejasności.
6. Wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego to ok. 6600 zł netto miesięcznie.
7. Jednorazowy koszt usługi to 350 zł brutto (na życzenie wystawiamy FV).

data dodania: 28.12.2014r.

Uzyskanie wysokiego zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą będzie jeszcze możliwe w 2015 roku ponieważ ustawa to ograniczająca nie została ogłoszona w grudniu 2014r. i nie zapowiada się na szybkie jej opublikowanie w dzienniku ustaw. Zapraszam zainteresowanych do kontaktu. Pomagamy kompleksowo uzyskać wysoki zasiłek i mamy w tym duże doświadczenie.

data dodania: 17.10.2014r.

Ustawa uniemożliwiająca wysoki zasiłek macierzyński trafiła do sejmu w dniu 16.10.2014r. i została skierowana do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Przepisy które uniemożliwią uzyskanie wysokiego zasiłku są planowane do wprowadzenia pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy. Aby przepisy weszły w życie od 01.04.2015r. ustawa musi być ogłoszona do końca 12.2014r. W mojej opinii nie jest to możliwe ale gdyby tak się stało to uzyskanie wysokiego zasiłku macierzyńskiego byłoby możliwe dla kobiet które przewidywany termin porodu mają przed 13.05.2015r.

data dodania: 22.09.2014r.

Śledząc prace nad ustawą ośmielam się wątpić czy przepisy uniemożliwiajace wysoki zasiłek macierzyński wejdą w życie od 01.01.2015r. Ustawa "utknęła" w komisji rządowej i nic nie wskazuje na to żeby miała w najbliższym czasie trafić do Sejmu. Myślę, że realny termin wejścia w życie niekorzystnych przepisów to drugi kwartał 2015r. (04-06.2014r.) Jest więc jeszcze szansa na uzyskanie wysokiego zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

data dodania: 17.04.2014r.

Bardzo duża liczba kobiet zgłasza się do nas już po otrzymaniu z ZUS decyzji o przyznaniu niskiego zasiłku lub też nie przyznaniu go wcale. Osoby te popełniły jakiś mały błąd przed porodem lub przejściem na zasiłek chorobowy często na skutek błędnej interpretacji przepisów przez księgowe lub też osoby udzielające informacji w ZUS. W takich sytuacjach gdy jest już po porodzie niestety nic nie możemy zrobić. Dlatego jeżeli ktoś czyta ten artykuł i wydaje mu się, że wie z internetu co zrobić aby uzyskać wysoki zasiłek przestrzegamy, że przez jedno zgłoszenie nie w terminie, zaniedbanie złożenia odpowiednich dokumentów w określonym czasie, czy też opłacenie składek po terminie lub też po prostu wcześniejszy poród spowodować może otrzymanie minimalnego zasiłku lub też nie otrzymanie go wcale. Jeżeli osoby doradzające w tej kwestii nie posiadają doświadczenia i bazują na teoriach wyczytanych w internecie mogą jedną błędną decyzją zaprzepaścić możliwość uzyskania przez kobietę w ciąży wysokiego zasiłku (ok. 6500 zł netto/miesiąc)

Wysoki zasiłek macierzyński jest też możliwy w przypadku gdy kobieta pracuje na etacie, a działalność gospodarczą prowadzi ojciec dziecka. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Korzystne przepisy umożliwiające wysoki zasiłek macierzyński będą obowiązywać prawdopodobnie do 31 grudnia 2014 r. Oczywiście pewności co do tego faktu nie ma ale monitorujemy na bieżąco zmieniające się przepisy i informujemy o nich naszych klientów zapobiegając ewentualnym niepotrzebnym nadpłatom składek.

data dodania: 20.01.2014r.

Na chwilę obecną brak zmian w przepisach zmniejszających wysoki zasiłek macierzyński oraz brak jest nawet zmian ustawy w procesie legislacyjnym. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby do kontaktu z kancelarią i do korzystania z przysługujących im praw. Jednocześnie bardzo dużo osób zgłasza się do nas zbyt późno. Bardzo często zdarza się że osoby uprawnione do zasiłku albo przeoczyły jakąś drobną rzecz mającą wpływ na wysokość zasiłku albo opłaciły składki kilka dni za późno albo zbyt krótko lub w nie takiej wysokości jak należy.

data dodania: 25.06.2013r.

Ministerstwo planuje zmiany w przepisach: link

Prędzej czy później wejdą one w życie ale kiedy to się stanie tego nikt nie wie. Zastanawiający jest w tym przypadku także bardzo krótki planowany przez ustawodawcę okres vacatio legis. Rząd proponuje, aby nowe zasady wyliczania zasiłków weszły w życie 4 miesiące od momentu ich ogłoszenia. W mojej opinii ten czas jest zdecydowanie zbyt krótki i godzi w osoby, które chciałyby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński i płacić w związku z tym wysokie składki przez pełne 12 miesięcy. Okres vacatio legis powinien w tym przypadku wynosić 12 miesięcy tak aby kobiety planujące posiadanie dziecka, mogły przez ten okres opłacać składki w ustalonej przez siebie wysokości.

data dodania: 20.05.2013r.

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą często nie zdają sobie sprawy z uprawnień, które im przysługują w związku z ciążą i macierzyństwem. Wiele biur księgowych nie pomaga zgodnie z prawem uzyskać wysokiego zasiłku macierzyńskiego. Kwota uzyskiwanego zasiłku macierzyńskiego może wynosić miesięcznie ok. 6600 zł netto.

Przepisy w tej kwestii reguluje Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60, poz. 636)

Rozdział 9.
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
Art. 48 [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego]
1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43 i 46, z zastrzeżeniem art. 49 i 50.

A co w przypadku jeżeli osoba nie była ubezpieczona przez okres 12 miesięcy ? W ust. 2 jest odniesienie do przepisów normujących wysokość zasiłku ubezpieczonym będącymi pracownikami.

Rozdział 8.
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami.
Art. 36 [Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika]
1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
3. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
4. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Rozdział 2.
Zasiłek chorobowy.
Art. 4 [Wymagany okres ubezpieczenia]
1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
2. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Art. 38 [Ustalanie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego]
1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Praca na etacie a zasiłek macierzyński

W przypadku kobiet prowadzących działalność gospodarczą a jednocześnie pracujących na etacie uzyskanie macierzyńskiego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uwarunkowane jest koniecznością opłacaniem składek z tego tytułu. Składki z tytułu działalności gospodarczej zobowiązana jest opłacać osoba, której wynagrodzenie z tytułu pracy na etacie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1680 zł). W przypadku gdy osoba otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie wtedy otrzyma zasiłek macierzyński z tytułu pracy i nie może go otrzymać z tytułu działalności gospodarczej. Wielkość części etatu nie ma w tym przypadku znaczenia. Oczywiście aby zarabiać poniżej minimalnego wynagrodzenia trzeba pracować mniej niż na pełnym etacie. Jeżeli kobieta pracuje na etacie i zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia oraz jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą występuje obowiązek opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne z tytułu działalności gospodarczej. Wtedy może być także dobrowolnie objęta ubezpieczeniem chorobowym z tego tytułu. Jeżeli w takim przypadku opłaca dobrowolną składkę chorobową to powinna otrzymać zasiłek macierzyński z obu tych źródeł.

Wnioski

Kobieta która podlega ubezpieczeniu chorobowemu i wpłaca minimalne składki do ZUS powinna:

1. Przerwać opłacanie ubezpieczenia chorobowego na okres minimum 31 dni;
2. Przed terminem porodu zadeklarować ubezpieczenie chorobowe i wpłacić składki do ZUS w wysokości 250% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przez okres minimum jednego pełnego miesiąca, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego I UK 350/11 z 12.04.2012r. nie musi to nawet być pełen miesiąc. Jednakże powyższemu orzeczenie przeczy orzeczenie Sądu Najwyższego II UK 34/12 z 28.08.2012r. oraz późniejsza linia orzecznicza SN, który w przypadku podleganiu ubezpieczeniu krócej niż miesiąc pomimo zadeklarowania wysokiej składki w tym okresie przyznał rację ZUS i zasądził wypłacenie najniższej składki stosując art. 49 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Od 17.12.2013 roku zmieniły się przepisy, które unormowały sytuację nie posiadania przez ubezpieczoną pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego niestety na niekorzyść kobiet w ciąży. W takim przypadku otrzyma ona najniższy możliwy zasiłek macierzyński. Dlatego aby otrzymać wysoki zasiłek należy posiadać przynajmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy zapłacony od najwyższej podstawy.
3. Pozostawać objętą ubezpieczeniem chorobowym w momencie porodu;

Kobieta która nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu zobacz wyżej odpowiednio pkt. 2 - 3.

Powyższe wnioski potwierdza także Sąd Najwyższy: II UK 106/07 z 5 grudnia 2007 r. oraz I UK 350/11 z 12 kwietnia 2012r., który stwierdza, że takie postępowanie kobiety prowadzącej działalność gospodarczą jest zgodne z prawem i nie może być kwestionowane przez ZUS. Jednocześnie informuję, że kancelaria jest przeciwko i w żadnym przypadku nie pomaga otwierać fikcyjnych firm zmierzających do wyłudzenia wysokiego macierzyńskiego. Pomagamy tylko kobietom prowadzącym rzeczywiste firmy istniejące na rynku i dla których te przepisy zostały uchwalone.