kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Mediacja

Mediacja (łac. środek) – jest metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna osoba niezwiązana ze stronami pomaga im we wzajemnej komunikacji, oraz wypracowaniu kompromisu z którego obie strony są zadowolone. Porozumienie musi być przez obie strony sporu akceptowane. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Pracownicy naszej kancelarii pomagają stronom przy dochodzeniu do rozwiązania sporu. Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomóc przeciwnikom w osiągnięciu porozumienia. Oczywiście w przypadku mediacji najważniejszym naszym zadaniem jest osiągnięcie celów naszego klienta. Założeniem postępowania mediacyjnego jest kompromis. Każda ze stron musi zrezygnować z części swoich roszczeń aby osiągnąć wzajemne porozumienie.

Jeżeli wygranie sprawy staje się w trakcie procesu wątpliwe, często oferujemy klientom zawarcie i podpisanie ugody. Adwokat często uczestniczy w negocjacjach dotyczących warnków podpisania ugody. Dobrze wynegocjowana ugoda jest równie ważna jak wygrany proces sądowy i często może się okazać jedynym możliwym rozwiązaniem. Zawarcie ugody proponowane jest przez prawników po oszacowaniu ryzyka procesu. Mając dogłębną wiedzę i doświadczenie wytrawny adwokat jest w stanie (oczywiście nie na 100%) ale z dużą dozą prawdopodobieństwa określić jak zakończy się dana sprawa. Jeżeli przybiera ona niekorzystny dla klienta wymiar wtedy czasami niezbędne jest spróbowanie załatwienia sprawy za pomocą mediacji i podpisania np. ugody czy porozumienia.

Mediacja różni się od rozstrzygnięć sądowych przede wszystkim tym, że jej celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Często zdarza się, że proces nie ma sensu i ze względu na zysk klienta adwokat prowadzi mediacje. W takich przypadkach obie strony osiągają porozumienie rezygnując z części roszczeń. Zawsze przed rozpoczęciem negocjacji ustalane są minimalne warunki klienta poniżej których nie jest on w stanie pójść na kompromis. Mediacja prawnika polega też często na przekonaniu własnego klienta, że ugoda będzie dla niego najlepszym możliwym rozwiązaniem.