W ostateczności jeżeli pisma procesowe oraz metody mediacji zawiodą kancelaria reprezentuje swoich klientów dochodząc przed sądem ich praw. Wycena reprezentacji sądowej jest trudna i zależy w szczególności od złożoności sprawy oraz od ilości terminów w których uczestniczy adwokat.

Radca prawny lub adwokat uczestniczący w rozprawie pozwala klientowi na uniknięcie stresu związanego z udziałem w procesie sądowym. Większość osób, które nie ma doświadczenia i obycia z sądami jest bardzo przestraszona i zestresowana zarówno podczas składania wyjaśnień/zeznań jak też podczas uczestnictwa w sprawie jako strona. Udział w sprawie sądowej bez profesjonalnego pełnomocnika często skończyć się może błędami proceduralnymi, brakiem powołania części dowodów, błędnymi wnioskami składanymi na niewłaściwym stadium postępowania sądowego.