W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego znajdują się sprawy dotyczące stosunków rodzinnych. Prowadzę sprawy o: alimenty, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, przyznanie, pozbawienie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej itp.

Wyżej wskazane sprawy dotyczą bardzo ważnych spraw, których rozstrzygnięcie ma wpływ przede wszystkim na nasze małoletnie dzieci i najbliższe nam osoby, dlatego w tego typu sprawach potrzebny jest rozsądek i obiektywne spojrzenie na zaistniałą sytuację.  Tym samym warto rozważyć możliwość skorzystania z pomocy pełnomocnika, który zaangażowany jedynie zawodowo pomoże podjąć rozsądną decyzję unikając złośliwości i roztrząsania nieistotnych dla sprawy okoliczności.