Jako adwokat występuje również w postępowaniach karnych. Świadczę pomoc prawną jako obrońca oskarżonych w sprawach karnych, obwinionych w sprawach o wykroczenia, a także pełnię niejednokrotnie funkcję oskarżyciela posiłkowego w przypadku, gdy o pomoc zwróci się osoba pokrzywdzona czynem przestępczym.

W takich rolach występuję na wszystkich etapach postępowania począwszy od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję pod nadzorem Prokuratora, uczestniczę w przesłuchaniach przed Prokuratorem, przez reprezentację przed sądem pierwszej oraz drugiej  instancji jak również przed Sądem Najwyższym.

Osoby skazane prawomocnym wyrokiem reprezentuję także na etapie postępowania wykonawczego.

Doświadczenie, które zdobyłam podczas reprezentowania klientów w postępowaniu karnym upoważniają mnie do stwierdzenia, że na każdym etapie postępowania pomoc adwokata jest konieczna. Pozwala to bowiem oskarżonemu, pokrzywdzonemu czy innym podmiotom na skorzystanie ze wszystkich praw, które gwarantuje im kodeks postępowania karnego. Jest to o tyle istotne, iż skorzystanie z  instytucji i praw niejednokrotnie zmienia bieg procesu karnego.