Najbardziej dostępną formą pomocy adwokata jest porada prawna.

Szukanie informacji w Internecie niekoniecznie może się okazać dobrym rozwiązaniem. Indywidualna porada prawna uwzględnia bowiem wszystkie aspekty i specyficzną sytuację osoby poszukującej informacji. Nie ma dwóch takich samych problemów prawnych, a nawet nieznaczna zmiana może spowodować, że sytuację prawną należy w inny sposób zakwalifikować.

Koszt i czas udzielenia porady prawnej jest zróżnicowany od sprawy i problemu. Koszt porady nie jest uzależniony od czasu jej trwania i wynosi 100 złotych. Kancelaria stara się każdemu klientowi udzielić wyczerpujących informacji na zadane pytania.

Pomoc prawna kancelarii polega na analizie problemu prawnego w oparciu o stan faktyczny, przedstawieniu kilku możliwości rozwiązania problemu  i ich kosztów.

Niekiedy zachodzi również konieczność pokierowania klienta, jakie ma wykonać czynności, jakie zebrać dokumenty, by móc rozpocząć sprawę sądową.

Porada prawna obejmuje również analizę pod względem opłacalności sprawy sądowej. Rzetelność kancelarii polega również na udzieleniu informacji o rzeczywistej sytuacji prawnej klienta i niekiedy konieczność uświadomienia, że nie ma racji.

Czas porady prawnej nie jest ograniczony.

Polecamy Państwu korzystanie z pomocy prawnej adwokata. Tylko wtedy macie Państwo pewność, że jest to rzetelna i pewna informacja.