Polskie ustawodawstwo jest bardzo skomplikowane, połączenia przepisów zawiłe, a ich wykładnia zróżnicowana. Każdy przepis prawa materialnego określa pewien stan faktyczny. Jednakże życie jest na tyle zróżnicowane, że nie zawsze jeden przepis pozwoli rozstrzygnąć naszą sprawę. Wówczas konieczne staje się poszukanie innych przepisów, ich interpretacja, połączenie które pozwoli nam rozwiązać problem. 
Żadna władza ustawodawcza na świecie nie jest w stanie stworzyć prawa, które dawałoby prostą odpowiedź i rozwiązanie. Dlatego właśnie pod jeden krótki artykuł czy paragraf przypisane jest często wiele różnych stanów faktycznych.
Dlatego tak ważna jest wykładnia i interpretacji przepisów prawa.


Znane są trzy wykładnie prawa, które pozwalają na zrozumienie przepisu:
- literalna
- funkcjonalna
- celowościowa.
Pomocne przy interpretacji przepisów są także: komentarza i orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Kancelaria korzysta z najnowszych programów i baz danych, które zawierają olbrzymią bazę orzeczeń sądów różnych instancji.

Komentarze
W pracy w kancelarii korzystamy z dwóch głównych wydawnictw komentarzy tj. Lexis Nexis oraz C.H. Beck. Komentarze tych firm są w naszej opinii najbardziej uznanymi komentarzami na rynku prawniczym w Polsce. Komentarz pozwala spojrzeć szerzej na zagadnienie prezentowane przez dany akt prawny.

Orzeczenia sądów
Przychodząc do naszej kancelarii po interpretację przepisów prawa macie Państwo pewność, że korzystamy z najnowszych orzeczeń sądów ( Apelacyjnych, Okręgowych, oraz Sądu Najwyższego).
W interpretacji prawa staramy się korzystać z orzeczeń Sądów, w którym państwo prowadzą sprawę lub zamieszkują. Niekiedy bowiem inaczej przedstawia się problem prawny w Łodzi, a inaczej  w Warszawie. Orzeczenia sądów z okręgów w których ma miejsce Państwa sprawa są priorytetowo stosowane w przygotowanej dla Państwa interpretacji przepisów.