Adwokat Ilona Kaczmarczyk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Prawo z wynikiem bardzo dobrym.

Od 2014 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w której to ukończyła aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki.

W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej adwokat Ilona Kaczmarczyk zdobywała cenne doświadczenie i umiejętności prawnicze współpracując z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z całej Polski, które w chwili obecnej wykorzystuje w swojej pracy zawodowej jako adwokat.

Od 2013 roku stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Katarzyny Gałeckiej - Nerek.